PIELGRZYMKA – GRECJA ŚLADAMI ŚWIĘTEGO PAWŁA – Kwiecien 22 – Maj 2 2024

Baptism
Confession
The Holy Eucharist
Confirmation
Marriage
Anointing of the Sick